Inteligentní trénink

Cílem je dosažení maximálního možného užitku pro tělo i pro psychiku, proto je nutné dodržovat tyto body:

1. Pomalé a hluboké dýchání řídí a zpomaluje srdce                2. Srdeční frekvence udržovaná pod kontrolou                        3. Nepřekračovat hraniční hodnoty, tzv. aerobní práh


Výpočet tréninkové frekvence:

Abychom poznali naše tréninkové aerobní prahy, můžeme použít buď výpočet podle Coopera, který vychází pouze z věku (rychlý, ale méně přesný výsledek), nebo přesnější výpočet podle Karvonena s využitím hodnoty srdeční tepové frekvence v klidovém stavu (měříme nejlépe ráno hned po probuzení).

Tréninkové principy dle tepové frekvence:

50% - 60% ... regenerace (zlepšení fyz. kondice, proti stresu)65% - 75% ... spalování (zvyšuje vytrvalost, reguluje hmotnost) 65% - 85% ... antistres (zvyšuje vytvralost, působí proti stresu) 65% - 95% ... závod (buduje vytrvalost)