LEVEL I - Basic

  1. SW .... soft walking .... 96-114 BPM .... používáme na začátku lekce na zahřátí a přípravu na náročnější techniky, v okamžicích zvýšené námahy umožní opět získat klid a uvést srdeční frekvenci pod kontrolu, používá se též pro závěrečné zvolnění ke konci lekce. Při této technice máme ruce položené na madlech, tělo vzpřímené, krok přirozeně středně dlouhý a plynulý.
  2. W .... walking .... 96-114 BPM .... představuje vývojový posun předchozí techniky. Abychom dosáhli maximální přirozenosti, ruce volně kmitají podél těla a chůze se tak stává naprosto vyvážená. Postupně se zvyšuje dynamika kroku až po dosažení předpokládaných limitů BPM. S touto technikou si ověříme správnost základního nastavení pásu.
  3. STK .... soft trekking .... 116-122 BPM .... rytmus kroku se zvyšuje a vzhledem k tomu, že jsou ruce opět opřeny o madla, můžeme zvětšit délku kroku oproti W.  Více jsou zapojeny svaly nohou a hýždí.
  4. TK .... trekking .... 116-122 BPM .... využívá všechny svaly těla (cca 640) a je považován za techniku s vyšší intenzitou námahy. Krok je rytmický, s přirozenou délkou (kratší než u W), maximální důležitost je přikládána správnému pohybu nohou - přes patu, celou plosku až po palec, který odražením posouvá tělo vpřed. Ruce jsou volně pootevřené (nikdy v zatnuté pěsti), lokty u těla ohnuté v úhlu 90° a paže volně  kmitají vpřed a vzad střídavě vždy s protilehlou nohou, pohyb vychází z ramene. Tělo mírně nakloněné vpřed.
  5. SCB .... soft climbing .... 95-110 BPM .... v rámci této techniky dosahuje náklon pásu svého maxima, abychom zažili pocity lezeckého výstupu. Rukama se držíme madel zespodu. Při této technice je důležité správně nastavit ovládání odporu pásu na čelním panelu, což nám umožní přibrzďovat pás, aby neujížděl. Tato technika nám umožní zvýšit svalovou sílu ve všech svalech spodní části těla, zejména ve svalech hýžďových. Nesoupeříme se sousedem, každý si jde svůj vlastní kopec.

BPM = tempo, v našem případě počet kroků za minutu